logopédiai fejlesztések

Megkésett beszédfejlődés vizsgálata, terápiája.
Artikuláció vizsgálata, pösze terápia.
A beszéd ritmuszavarai (hadarás, dadogás) vizsgálata, terápiája.
Beszédészlelési-, és beszédmegértési problémák vizsgálata, terápiája (Dr. Gósy Mária-féle eljárás).