Kunné Solti Éva:

mozgásfejlesztés területen szakvizsgázott testnevelő és gyógytestnevelő tanár, TSMT-terapeuta

Több, mint 20 éve lakom Balatonalmádiban. Gyermekeim megszületése óta a szülői oldalról is figyelhetem a gyerekek sokszínű fejlődését.
A gyógytestnevelés foglalkozásokon szembetűnő volt számomra a tanulók eltérő mozgásfejlődése, a különböző tartáshibák és a gyakran előforduló tanulási, ill. magatartási nehézségek közötti összefüggés. Fiam érintettsége is megerősített abban, hogy a tünetek okait megtalálva, az alapokhoz visszanyúlva, sikeresebb, komplexebb támogatást tudunk adni a felnövekvő nemzedéknek.
 
Kerestem a továbbképzéseket, szakembereket, és lassan kibontakozott előttem egy teljesen más szemlélet. 2009-ben egy kolléganőm segítségével találtam rá a BHRG Alapítványra. 
 
Azóta többféle mozgásterápiás képzést elvégeztem, és alkalmazom azokat egyéni és csoportos fejlesztésekre egyaránt.
 
Pár év alatt itt Balatonalmádiban több lelkes, komoly szakmai háttérrel rendelkező kollégával találtunk egymásra. Mindenki a maga szakterületén, de mégis egy csapatként, hatékonyabban segíthetjük a gyerekek fejlődését.
Alkalmazott vizsgáló eljárások és terápiák:
 
Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid): Egy olyan neuro-szenzomotoros eljárás, amely alkalmas a gyermekek mozgásos, kognitív és figyelmi fejlődésprofiljának jellemzésére 3 hónapos kortól 11 éves korig, és mellyel azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érési zavar.
Állapot és Mozgásvizsgáló teszt (ÁMV) : Ötéves kortól való felvétele lehetővé teszi a sikeres iskolai beválással is összefüggő idegrendszeri funkciók éretlenségének korai kimutatását.
Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT-I) : Regressziós szemléletű, terapeuta által való betanítás után otthon végezhető egyéni mozgásterápia 3 hónapos kortól. Izgalmas fejlesztő eszközökkel, passzív és aktív gyakorlatok egyénre szabott egyensúlyával.
Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT-II) : Csoportos mozgásterápia által a sikeres iskolai beváláshoz is szükséges képességek fejlesztése változatos mozgásélmények megtapasztalásával, gazdag eszköztárral. ( Utánzás, többirányú, irányított figyelem, szem-kéz koordináció, finom-motorika, emlékezet, sorrendiség, ritmusérzék, mozgás-beszéd szinkron, kontroll funkciók, feladat-tudat stb. )
 
 

Nagyné Farkas Andrea:

óvodapedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus, tanár

Középiskolásként nem igazán tudtam, mivel szeretnék foglalkozni, de a kórházi gyermekosztályon töltött gyakorlati idő alatt egyre jobban nőtt bennem a bizonyosság, hogy óvónő szeretnék lenni. Elvégeztem a főiskolát, és 12 évig gyakorolhattam ezt a gyönyörű hivatást.
 

Igyekeztem minden tudással, ismerettel felvértezni a rám bízott nebulókat, hogy sikeresen, nagyobb nehézségek nélkül tudják végezni az első osztályt. Erre a feladatra való tudatos készülés során tapasztaltam meg, hogy némelyik gyermeknél a "hagyományos" pedagógiai módszerek nem túl eredményesek. Ez új ismeretek megszerzésére sarkallt. Különböző tanfolyamokon igyekeztem tudásomat bővíteni, de egyre jobban körvonalazódott bennem, hogy egy gyógypedagógiai főiskolán szerzett tapasztalat segíthet igazán. Saját gyermekemnél felmerülő problémák miatt a "tanulásban akadályozottak pedagógiája" szakon kezdtem meg tanulmányaimat.

Balatonalmádi két általános iskolájában tanulási zavarral ( diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ) illetve magatartási , figyelmi problémákkal küzdő gyermekeket fejlesztek hét éve.
Óvónői tapasztalataimat is kamatoztathatom a balatonalmádi ( közismertebb nevén ) Nevelési Tanácsadóban, óvodás gyermekeknek tartott fejlesztő foglalkozásokon. 
Igyekszem nyomon követni a szakmámban megjelenő új kutatási eredményeket, terápiákat, ennek érdekében továbbra is részt veszek képzéseken, tanfolyamokon.
Alkalmazott vizsgálati eljárások és terápiák:
 
GMP ( Gósy terápia ): A beszédészlelés és beszédmegértés diagnosztikája és terápiája 3-13 éves korig.
NILD Tanulási terápia: Ez egy olyan komplex kognitív terápia, amely nyelvi, matematikai és tanulásmódszertani területeket úgy fejleszti, hogy közben a gyermek pszicho-szociális körülményeit is szem előtt tartja.
AIT/FST tréning: Egy speciális zeneterápia, mely beszédindításra, hallási túlérzékenység, olvasási, írási, szövegértési nehézség, beszédértési, beszédészlelési nehézség, memória gyengeség , figyelem és magatartási problémák oldására és egyúttal más fejlesztések, logopédiai foglalkozások megalapozására szolgál. Ez a terápiás módszer akkor is segítséget jelent, ha az alábbiak közül valamelyik probléma már felmerült gyermekénél: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, Autizmus sprektum zavar, Asperger syndroma, ADHD /hiperaktivitás, figyelem és magatartás zavar, Beszédfogyatékosság, BTM (beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézség)
 

Idrisz-Majbó Adrienn:

Szociál- és családpedagógus, gyógypedagógus

Születésüktől vizsgálom és fejlesztem a gyerekeket szenzomotoros szemléletű mozgásterápiákkal (Ayres, HRG) és gyógypedagógiai módszerekkel egyaránt.
Alkalmazott vizsgálati eljárások és terápiák:

A SEED fejlődési skála segítségével vizsgálom a 0-4 éves korú gyermekek fejlettségét, mely a finom-motorika, nagymozgások, szociális- érzelmi profil mellett a gondolkodást, beszéd nyelvi készséget, táplálkozást, öltözködést és tisztálkodást is magában foglalja.

Az ÁLLAPOT ÉS MOZGÁSVIZSGÁLÓ eljárást alkalmazom 5 éves kortól, mely az idegrendszer, mozgás, testséma területén túl a téri tájékozódást és a ritmust is vizsgálja, vagyis a sikeres iskolai beváláshoz szükséges képesség és készségprofilok szintjét méri fel. 

HRG: A Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika egy komplex fejlesztési módszer. A játékos vízi foglalkozások feladatait mondókával énekkel kísérjük és a sok színes, szokatlan eszköz (kötél, kukac, piskóta, vízi járda stb.) teszi még érdekesebbé és élvezhetőbbé a gyakorlatokat  a gyerekek számára. Az órák edzésterven alapulnak a fokozódó terhelés követelménye mellett.

Ayres: Az ayres terápia esetén szintén a sok érdekes egyensúlyérzéket aktívan igénybevevő eszköz dominál. A fejlesztés a gyermek egyéni fejlettségi szintjét figyelembe véve, a gyermek egyéni tempóját követve indulhat meg, egyéni vagy kiscsoportos (2-3fő) formában.

Korai fejlesztés : 0-3 éves korú megkésett pszicho-motoros fejlettség, esetleg koraszülöttségből fakadó hátrányok, vagy egyéb veleszületett, valamint szülés körüli, utáni behatások (pl. agyvérzés, CP stb.) következtében létrejövő lemaradások csökkentésére és/vagy megszüntetésére irányuló tevékenységeket végzek, a fent említett terápiákon túl akár otthon a szülő által is végezhető gyakorlatsorok betanításával.