Vizsgálatok

A SEED fejlődési skála a 0-4 éves korú gyermekek fejlettségét vizsgálja, amely a finom-motorika, nagymozgások, szociális- érzelmi profil mellett a gondolkodást, a nyelvi készséget, táplálkozást, öltözködést és tisztálkodást is magában foglalja.
 
Longitudinális Komplex Vizsgálat ( LongiKid): Egy olyan neuro-szenzomotoros eljárás, amely alkalmas a gyermekek mozgásos és kognitív, figyelmi fejlődésprofiljának jellemzésére 3 hónapos kortól 11 éves korig, és mellyel azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érési zavar.
 
 
Iskolaérettségi vizsgálat:
A szülőknek szeretnénk segíteni abban, hogy reális képet kapjanak gyermekükről, s tudjanak dönteni arról, hogy engedjék-e iskolába vagy várjanak vele még egy évet.
 
AIT/FST vizsgálat:
Ez egy részletes hallási figyelem vizsgálat mely során tíz különböző frekvencián történő hallás észlelést figyelünk meg, különös tekintettel a beszédhangok észlelésének tartományára.
 
Komplex képességvizsgálat:

A hatékony segítségnyújtás érdekében, egy teljes pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén működő területek meghatározása céljából. A felmérés kapcsán sok területet vizsgálunk meg, amelyek tükrözik a gyermek képességprofilját. Informálódunk a tanuló észlelési és szervezési képességeiről, a gyermek iskolai tanulmányairól, az időben való tájékozottságáról, téri észleléséről, de figyeljük a finom motorikát, az ábrázolási képességeit is. Ezen kívül nézzük még a feladathoz való hozzáállást, a megértés gyorsaságát, illetve a feladatokhoz szükséges időt is.

Beszédészlelés vizsgálata (GMP):

Beszédpercepciós diagnosztika a beszédészlelés és a beszédmegértés képességének vizsgálatát tartalmazza, melyek a helyes nyelvfejlődés, az olvasás és írástanulás, illetve a bonyolultabb szövegek megértésének elengedhetetlen feltételei.