kognitív fejlesztések

GMP: 
 
A beszédészlelés és beszédmegértés diagnosztikája és terápiája 3-13 éves korig. Az életkornak nem megfelelően  működő beszédészlelés és beszédmegértés állhat a következő esetek hátterében- olvasási nehézség, diszlexia, helyesírási problémák,  figyelemzavar, irányíthatatlannak tűnő viselkedés, viselkedési zavar,  megkésett beszédfejlődés, akadályozott beszédfejlődés, idegen nyelv elsajátításának  problémái.
 
 Hallási figyelem Tréning ( AIT/FSH ):
 
Egy speciális zeneterápia, mely beszédindításra, hallási túlérzékenység, olvasási, írási, szövegértési nehézség, beszédértési, beszédészlelési nehézség, memória gyengeség , figyelem és magatartási problémák oldására és egyúttal más fejlesztések, logopédiai foglalkozások megalapozására szolgál. Ez a terápiás módszer akkor is segítséget jelent, ha az alábbiak közül valamelyik probléma már felmerült gyermekénél: diszlexia,   diszgráfia,   diszkalkulia, Autizmus sprektum zavar, Asperger syndroma, ADHD /hiperaktivitás, figyelem és magatartás zavar, Beszédfogyatékosság, BTM (beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézség)
 
NILD Tanulási terápia:
 
Egy olyan komplex kognitív tanulási terápia, amely a nyelvi, matematikai, és tanulás-módszertani területeket úgy fejleszti, hogy közben a gyermek pszicho-szociális körülményeit is szem előtt tartja. A módszer mediált, támogatott tanulás, melynek célja a mindennapi életben alkalmazható tudás, a stratégikus gondolkodás elsajátítása. Segítséget nyújt az információk befogadásában és feldolgozásában.
A módszer egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében fejleszti az 5 évnél idősebb gyermekeket. 
A terápia 26 technikája alkalmas a tanulási nehézségek megelőzésére, de segít a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, ADHD, figyelemzavar esetén.
 
diszlexia prevenció
 
diszlexia reedukáció
 
diszgráfia terápia
 
diszkalkulia terápia